Trnava

Trnava je jedno z najvýznamnejších miest Slovenska, pričom prvá písomná zmienka o nej pochádza už z roku 1211. V roku 1238 jej uhorský kráľ Belo IV. ako prvému mestu na území Slovenska a druhému v Uhorsku udelil výsady slobodného kráľovského mesta. Už v 13. storočí patrila Trnava k najväčším, najvýznamnejším a najbohatším mestám v Uhorsku. Zároveň bola obľúbeným miestom rokovaní viacerých kráľov. Keď sa Bratislava stala administratívnym centrom krajiny, Trnava prevzala úlohu kultúrneho a náboženského centra. Význam mesta ďalej rástol, keď sa sem pred blížiacim tureckým nebezpečenstvom presťahovalo ostrihomské arcibiskupstvo. Trnava sa stala korunovačným mestom a prebrala úlohu duchovného a kultúrneho centra Uhorska. Napríklad budova divadla bola prvou stálou divadelnou budovou v Uhorsku a z Bratislavy sem tiež viedol prvý úsek konskej železnice v Uhorsku.

Takmer pravidelný pôdorys centra mesta je vymedzený mestským opevnením, ktoré patrí k najzachovalejším mestským hradbám na Slovensku. Návštevníci si môžu prezrieť mestskú vežu, radnicu, barokový komplex budov Trnavskej univerzity a najmä známe trnavské kostoly, vďaka ktorým dostala Trnava prívlastok Malý Rím. Z trinástich kostolov sa 8 nachádza v historickom jadre mesta.

Niektoré z pamätihodností:

 

Mestské Opevnenie

V 13. storočí si mesto vybudovalo  mimoriadne rozsiahle opevnenie na ploche takmer 60 hektárov. Konštrukciu opevnenia tvorili tehlové veže pospájané drevozemnými valmi, ktoré boli neskôr nahradené murovanými hradbami.

 

Mestská veža

Renesančná dominanta Trojičného námestia bola postavená v roku 1574 ako pozorovateľna. Týči sa do výšky 57 m a ochôdzka je vo výške 29 m. Na vrchole veže je pozlátená socha Panny Márie. Na južnom priečelí sú jediné zachované slnečné hodiny v meste.

 

Bazilika sv. Mikuláša

Charakteristická dominanta mesta, postavená v rokoch 1380-1421. Ide o gotickú trojloďovú baziliku s dvojvežovým priečelím a barokovými kaplnkami. V barokovej kaplnke Panny Márie Trnavskej je milostivý obraz, vďaka ktorému je Trnava známy pútnickým miestom.

 

Synagógy

V meste sú dve synagógy s výraznými orientálnymi prvkami. Ortodoxná synagóga má jednoduché priečelie bez veží ozdobené len kamennými tabuľami Desatora. Druhá, synagóga status quo je reprezentačná dvojvežová stavba, hlavné priečelie tvoria vystupujúce veže a kamenné tabule Desatora na štíte.

 

Kostol Nanebovzatie Panny Márie – klariský

K najstarším kláštorným komplexom mesta patrí klariský kostol a kláštor. Spomína sa už v roku 1239, keď ho vzal do ochrany pápež Gregor IX.. Od roku 1954 v komplexe sídli Západoslovenské múzeum.

 

Arcibiskupský palác

Významná renesančná pamiatka vybudovaná Mikulášom Oláhom v rokoch 1542 – 1562, postavená na základoch viacerých stredovekých meštianskych domov. Po postupných prístavbách nadobudla rezidencia podobu paláca s uzatvoreným nádvorím. Palác bol sídlom ostrihomských arcibiskupov až do roku 1820.

Podrobnejšie informácie v slovenčine, angličtine a nemčine nájdete na stránke http://www.vitajtevtrnave.sk/sk/clanok/pamiatky-a-historia.